Pievienojies 2.
pensiju līmenim ABLV

“ABLV Aktīvais ieguldījumu plāns” apvieno 25 gadu ABLV grupas
pieredzi un zināšanas klientu līdzekļu pārvaldīšanā. Mēs strādājam
ar zemām komisijas maksām un veicam ieguldījumus arī Latvijas
ekonomikas attīstībā.

Uzzināt vairāk

Līdzekļu pārvaldītājs: ABLV Asset Management, IPAS
Elizabetes iela 23, Rīga
Turētājbanka: ABLV Bank, AS

Kāpēc izvēlēties ABLV

Vērtīga pieredze

Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu tirgus daļa1
57%

Pārvaldām
11 fondus,
120 miljonus EUR

Vērtīgas zināšanas kā nopelnīt

2017.gadā ABLV fondu portfelis EUR valūtā, ar līdzīgu ieguldījumu
politiku kā ABLV Aktīvais ieguldījumu plāns2, nodrošināja
7,35% augstu ienesīgumu3.

1Pēc Nasdaq Baltics datiem uz 31.12.2017.
2informācija par ABLV Aktīvo ieguldījumu plāna ieguldījumu politiku iekļauta prospektā.
3Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgo ienesīgumu nākotnē.

Kāpēc izvēlēties ABLV

ABLV ir Latvijas uzņēmums ar vietējo kapitālu. Mēs vienmēr
izvērtējam un meklējam iespējas, lai piesaistītos līdzekļus ieguldītu
arī Latvijas uzņēmumos.

Kāpēc izvēlēties
“ABLV Aktīvo ieguldījumu plānu”

Mūsu ilggadējā pieredze, uzkrātās zināšanas līdzekļu pārvaldē, kā arī
zema komisijas maksa ir būtiskākie priekšnoteikumi,
lai palielinātu jūsu pensijas kapitālu.

Vērtīga dalība

Kad gatavojies kam nozīmīgam, ir labi,
ja tev blakus ir uzticama un vērtīga komanda.

Komanda, kas tevi vienmēr atbalsta.

ABLV nodrošina prasmīgu un uzticamu tava 2. pensiju
līmeņa naudas pārvaldīšanu.

Pievienojies
Līdzekļu pārvaldītājs: ABLV Asset Management, IPAS
Elizabetes iela 23, Rīga
Turētājbanka: ABLV Bank, AS